Decyzją z 27 sierpnia 2019 roku Kaszubska Gwiazdka (Gwiôzdka) została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Temat ten obszernie poruszyła Iwona Świętosławska z Wydziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku w publikacji Chceta wa lëdze gwiôzdkã widzec? Opowieść o kaszubskich kolędnikach, wydanej przez Zrzeszenie Kaszubko-Pomorskie w 2016r.  Wcześniej, w 2014 r. powstał film dokumentalny o Kaszubskiej Gwiazdce A wczora z wieczora, wyprodukowany przez Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Etnografii. Film zrealizowano w ramach projektu „Uzupełniając Kolberga: dokumentacja autentycznych grup kolędniczych Kaszub”. Dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu :Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zachęcam do obejrzenia filmu.

źródło:https://www.youtube.com/watch?v=-u4AqKr2z50