W Wielkanoc

wszystkie dobre życzenia

mają moc i radość.

Niech w serca wleją miłość,

na usta uśmiechy,

a w oczy szczęście!