17 grudnia 2013r. wzięłam udział w uroczystym otwarciu wystawy pt.: „Z kaszubsko-słowiańskich i polskich losów Pomorza Zachodniego”, które odbyło się w Muzeum Ziemi Kościerskiej.

Wystawa została przygotowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Prezentuje dzieje Kaszubów i Słowian na Pomorzu Zachodnim od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. Celem ekspozycji jest popularyzacja historii Pomorza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów i dorobku jego pierwszych gospodarzy – Słowian, w tym także Kaszubów. Nadmienić warto, iż na wystawie zaprezentowano wiele ciekawych, często nie istniejących w szerszej świadomości społecznej archiwaliów.

Wszystkich chętnych zachęcam do zapoznania się z nią, udostępniona jest w Muzeum Ziemi Kościerskiej do lutego 2014r.