Kaszubska Gwiazdka

Decyzją z 27 sierpnia 2019 roku Kaszubska Gwiazdka (Gwiôzdka) została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Temat ten obszernie poruszyła Iwona Świętosławska z Wydziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku w publikacji Chceta wa lëdze gwiôzdkã widzec? Opowieść o kaszubskich kolędnikach, wydanej przez Zrzeszenie Kaszubko-Pomorskie w 2016r.  Wcześniej, w 2014 r. powstał film dokumentalny o [...]