W tym roku 6 lipca we Władysławowie odbył się rekordowy Zjazd Kaszubów.

Otwarcia XV już Zjazdu Kaszubów na scenie przy Alei Gwiazd Sportu dokonał Prezydent RP Bronisław Komorowski, towarzyszyli mu prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukasz Grzędzicki, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Burmistrz Miasta Władysławowo Grażyna Cern. Prezydent RP wziął udział w Zjeździe Kaszubów po raz pierwszy w piętnastoletniej historii tego wydarzenia.

Podczas otwarcia Bronisław Komorowski otrzymał prezent od prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w postaci czapki-szyprówki. To tradycyjne nakrycie głowy od stuleci popularne zwłaszcza wśród kaszubskich rybaków, ale też na całym Pomorzu. Nazwa czapki pochodzi od słowa szyper, które oznacza dowódcę małego statku (np. holownika czy kutra rybackiego), dawniej także właściciela takiej jednostki.

Również Kaszubi otrzymali od Prezydenta RP niezwykły podarunek. Bronisław Komorowski przekazał na ręce Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukasza Grzędzickiego kopię odpisu petycji społeczności kaszubskiej z października 1919 r. przekazanej osobiście przez delegatów Kaszubów Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu. (tekst zaczerpnięty ze strony www.kaszubi.pl.)

Członkowie kościerskiego oddziału ZKP udali się na Zjazd tradycyjnie Transcassubią, która z Kościerzyny wyruszyła o godzinie 6:06. Był to niezwykle udany Zjazd 🙂

Beata