Od kilku tygodni na rogatkach naszego miasta stoją dwujęzyczne tablice wjazdowe, na których widnieje nazwa Kościerzyny w języku polskim i kaszubskim. We wtorek 20 sierpnia symbolicznie je odsłonięto, tym samym zwieńczono ciężką pracę społeczeństwa kaszubskiego.

Cieszę się bardzo, że trud kościerskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oraz osób zaangażowanych w tę inicjatywę został nagrodzony. Dla Kościerzyny, to ważna chwila, gdyż dołączyła do innych miejscowości, które w ten sposób pokazują swoją kaszubską tożsamość.

Dla przypomnienia warto dodać, że pierwszy wniosek w sprawie wprowadzenia kaszubskiej nazwy miejscowości złożyło do Rady Miasta kościerskie ZKP w 2009 roku. Niestety nie spotkał się on z aprobatą kościerskich rajców.

Prośbę ponowiono dokładnie 07 lipca 2010 roku, jednak pierwszą stosowną uchwałę Rada Miasta podjęła w dniu 1 grudnia 2011r. i była to Uchwała nr XX/148/11 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Następnie Burmistrz Miasta Kościerzyna wydał stosowne Zarządzenie nr 0050.119.2012 z dnia 29.08.2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Kościerzyna w przedmiocie wprowadzenia dodatkowej nazwy Miasta Kościerzyna w języku kaszubskim. Podjęto również Uchwałę nr XXXVI/282/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia dodatkowej tradycyjnej nazwy Miasta Kościerzyna w języku kaszubskim.

Kolejnym i chyba najważniejszym krokiem zmierzającym do postawienia dwujęzycznych tablic było przeprowadzenie konsultacji społecznych, gdyż to właśnie mieszkańcy Kościerzyny powinni zdecydować o tym czy tablice staną.

Konsultacje rozpoczęły się 1 września 2012r. i trwały do 15 października 2012r. Zatem niespełna 2 miesiące w czasie których specjalnie wyznaczeni konsultanci spotykali się z mieszkańcami aby zapytać ich czy akceptują wprowadzenie dodatkowej nazwy Miasta Kościerzyna w języku kaszubskim.

Głównym jednak dniem konsultacji był 16 września 2012r., kiedy to zbierano podpisy na kościerskim rynku, ogółem udział w nich wzięło 1161 osób, w tym za wprowadzeniem dodatkowej nazwy opowiedziało się 1148 osób, przeciw 8 osób, a 5 wstrzymało się od odpowiedzi.

Zatem 98,88% mieszkańców Miasta Kościerzyna biorących udział w konsultacjach wypowiedziało się pozytywnie odpowiadając na pytanie ankiety, co spełniło wymóg stawiany w art. 12 ust. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550). Tym samym dało to podstawę do wystąpienia Rady Miasta Kościerzyna z wnioskiem o ustalenie w Mieście Kościerzyna dodatkowej nazwy w języku kaszubskim tej miejscowości oraz dla obiektów fizjograficznych znajdujących się w obrębie tej miejscowości. Podjęto kolejną Uchwałę NR XXXVI/283/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012r. w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Miasta Kościerzyna do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości.

Dalej to praca przedstawicieli Miasta Kościerzyna zmierzająca do fizycznego postawienia dwujęzycznych tablic, które na rogatkach Kościerzyny pojawiły się w połowie lipca br.

Trzeba zaznaczyć, że koszt wykonania i postawienia tablic w całości sfinansowano ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Jako prezes kościerskiego oddziału ZKP oraz mieszkaniec Kościerzyny i zarazem przewodnik po województwie pomorskim jestem dumna z tego, że w końcu Kościerzyna pokazała swoją kaszubskość.

 Fotogaleria