Wszystkim polecam tę niesamowitą ucztę dla duszy. Już 3 lutego o godzinie 17.00 w wejherowskiej kolegiacie Księgę Rodzaju po kaszubsku czytała będzie Danuta Stenka (kasz. Ksãgã Zôczątków Genesis).

Trochę historii, cytat zaczerpnięty ze strony: http://verbasacra.pl/

„23 stycznia 2000 r. w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbyła się pierwsza prezentacja Verba Sacra. Wystąpił jeden z najwybitniejszych polskich aktorów Gustaw Holoubek, który odczytał fragmenty Księgi Koheleta i Pieśni nad Pieśniami. Bazylika Archikatedralna była szczelnie wypełniona tłumem, który przez prawie dwie godziny słuchał w skupieniu wielkiego tekstu i wielkiego aktora. Większość ludzi stała. Czuliśmy, że zapowiada się wielkie wydarzenie. Nikt z nas nie przypuszczał, że potrwa ono do dzisiaj i przyniesie tak obfity plon – 144 premiery, 100 aktorów, 230 000 uczestników. Poza Poznaniem kolejne edycje odbyły się w świątyniach: Bielska – Białej, Częstochowy, Gdańska, Gniezna, Katowic, Krakowa, Legnicy, Lublina, Obornik, Pelplina, Radomia, Tarnowa, Torunia, Warszawy, Wejherowa, Wrocławia, Zakopanego. Inauguracja Verba Sacra przez Holoubka miała wymiar symboliczny. To on przed laty na scenie Teatru Narodowego jako Konrad w „Dziadach” Mickiewicza stał się aktorem – prorokiem. Jego rola weszła do naszej narodowej historii i stała się zapowiedzią niezwykłych wydarzeń, które potem nastąpiły, a które przepowiadali nasi romantycy”.