W dniu  22 listopada 2012r. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Kościerzynie zorganizowało w Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica spotkanie integracyjne dla uczestników projektu ”Z uśmiechem przez życie”, realizowanego w ramach POKL, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Głównymi uczestnikami spotkania byli wychowankowie SOSW w Kościerzynie, którzy w ramach projektu od 03 do 12 sierpnia 2012r. przebywali na obozie integracyjnym w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie. W trakcie obozu zorganizowano warsztaty regionalne: język Kaszubski, malarstwo na szkle, robienie kwiatów z krepy oraz kuchnię kaszubską i dodatkowo naukę kajakarstwa oraz spływ kajakowy i wycieczkę edukacyjną.

W ramach spotkania w Centrum Kultury Kaszubskiej uczestnicy wzięli udział w dodatkowych warsztatach regionalnych: papier czerpany oraz wypiek bułek.  W dalszej części odbyło się spotkanie integracyjne podsumowujące projekt, na którym jako prezes ZKP o Kościerzyna przedstawiłam przebieg projektu oraz pokazałam prezentację ze zdjęciami z obozu. Na zakończenie wychowankowie SOSW otrzymali słodkie upominki. Na spotkanie przybyli rodzice uczestników projektu oraz zaproszeni goście, w tym dyrekcja SOSW w Kościerzynie oraz członkowie ZKP o Kościerzyna. Swoją obecnością zaszczycił nas również Starosta Kościerski Piotr Lizakowski, który wyraził uznanie dla powyższej inicjatywy oraz zadowolenie ze współpracy ZKP o Kościerzyna z powiatem kościerskim, którą można było szczególnie zauważyć przy realizacji projektu, gdyż partnerem było Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie.

Obejrzyj ZDJĘCIA