8 i 9 marca jako Prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oddziału w Kościerzynie już po raz trzeci miałam okazję wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez Zarząd Główny ZKP dla liderów oddziałów naszej organizacji.

Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że takie spotkania przynoszą dobre rezultaty w naszej pracy społecznej i przyczyniają się do wzajemnego poznania i lepszej integracji wielu osób zaangażowanych w realizacje misji ZKP.

Na spotkaniu omawialiśmy między innymi planowanie zebrań sprawozdawczo-wyborczych, które powinny obligatoryjnie odbyć się w oddziałach Zrzeszenia między 1 kwietnia a 7 października. Zatem odnosząc się do powyższego i w naszym oddziale do 7 października zorganizujemy wybory nowego Prezesa. O tym fakcie jednak, napiszę kilka słów za jakiś czas w odrębnym artykule.

Wracając do spotkania, oprócz dyskusji na temat działalności ZKP oraz planów na przyszłość mieliśmy okazję spotkać się z grupą rekonstrukcyjną działającą przy Stowarzyszeniu Twierdzy Chełmno, która odtwarza historię nawiązującą do zwyczajów 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

„…..Historia Pułku sięga 1919 roku, W dniu 8.X.1919 r. rozkazano formowanie Kaszubskiego Pułku Strzelców Pomorskich a  dnia 24.X.1919 roku przybyła do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego delegacja Ziemi Kaszubskiej i pułku z prośbą by przyjął kaszubski pułk pod swoją opiekę. Wtedy to z ust wojskowo-cywilnej delegacji kaszubskiej padły w Belwederze następujące słowa: “Hołd Ci składamy, Naczelniku i Wodzu, hołd życia i krwi najlepszych synów ziemi naszej, żołnierzy Kaszubów i pokornie prosimy racz przyjąć jako szef pod Twe wysokie zarządzenie nasz Pułk Kaszubski i prowadź go i doprowadź ku chwale i potędze naszej Wielkiej Ojczyzny”. Po wręczeniu prośby w imieniu delegacji przemówił sierżant Jan Hirsz. Mówiąc w języku kaszubskim zapewnił Naczelnika Państwa, że Kaszubi pomimo długiej pruskiej niewoli i nadzwyczajnych wysiłków nie dali się zniemczyć, że czują się zawsze Polakami „że sercem gorącem miłują swoją Polską Ojczyznę”. Marszałek Piłsudski zgodził się na przyjęcie szefostwa pułku. Od tego momentu pułk nosił imię Józefa Piłsudskiego. Nazwa „Kaszubski” pozostała na pamiątkę pierwszych żołnierzy ochotników Kaszubów, którzy położyli podwaliny pod jego wojenną sławę. Trzeba pamiętać, że do przewrotu majowego w pułku tym służyli wyłącznie Kaszubi i to tylko kawalerowie. Chorągiew pułkowi ofiarowały Panny Pomorskie koło Gdańsk – Wrzeszcz. Została ona wręczona Pułkowi 28.X.1919 roku. Na awersie był orzeł, godło naszego Państwa oraz napis ‘Kaszubski Pułk Strzelców Pomorskich Naczelnego Wodza Komendanta Józefa Piłsudskiego”. Natomiast na rewersie dewiza pułku „ Ponad życie, ponad śmierć, ponad siebie samych „ oraz Krzyż Virtuti Militarii i data 28.X.1919”. Sztandar Pułkowi ufundował Szef Pułku, Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski. W czterech rogach lewej strony płachty sztandarowej umieszczone są na tarczach herbowych na przemian: inicjały “J.P.” – Szefa Pułku Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i oksydowane gryfy kaszubskie na żółtym polu, herby Ziemi Kaszubskiej. Uroczystego aktu wręczenia dokonał generał dywizji Norwid-Neugebauer w Grudziądzu, dnia 22 września 1929 roku. Gryf kaszubski jako znak pułkowy jest noszony przez żołnierzy Pułku na patkach kurtek i płaszczy. Odznaka pułkowa wykonana jest ze srebra, lekko oksydowanego: tarcza, gryf i okole tarczy emaliowane; napis złoty. Cyfry “6″ – stanowią jej główny motyw rysunkowy, pomiędzy szóstkami znajdują się inicjały Szefa Pułku “J.P.”. gryf Kaszubski; na otoku tarczy napis w języku kaszubskim “Nigde do zgube, nie przyńdą Kaszube”…..”[1]

Na mnie spotkanie to wywarło bardzo duże wrażenie, zwłaszcza, że od jakiegoś czasu interesowałam się tym tematem w związku z moją pracą. Bardzo też chciałam zobaczyć jak wygląda opisana powyżej przez pana Mariana Hirsza odznaka pułkowa. Ku mojemu zaskoczeniu udało mi się nie tylko ją zobaczyć ale i dotknąć. Wszystko to można zobaczyć w mojej galerii.

Z niecierpliwością czekam na następne spotkania….


[1] https://sites.google.com/site/hirszmedia/66-kaszubski-pulk-piechoty