W  środę 22 sierpnia, przy pomniku ks. Leona Heykego w Kościerzynie oddział Kościerski ZKP wraz z przedstawicielami oddziałów w Stężycy i Łubianie, uczcił setną rocznicę zjazdu założycielskiego Towarzystwa Młodokaszubów.

Podczas spotkania złożono kwiaty, zapalono symboliczny znicz i odśpiewano Hymn Kaszubski. Przy okazji przybliżono przybyłym na spotkanie postać księdza Leona Heykiego oraz odczytano list prezesa ZKP, napisany specjalnie z okazji jubileuszu. Skierowany był do Zrzeszeńców i wszystkich, którzy doceniają dziedzictwo pozostawione przez działaczy sprzed wieku. Jak zaznaczył Łukasz Grzędzicki – Ich dokonania i prowadzona z wielkim zaangażowaniem praca, o której często już nie pamiętamy, zmieniła obraz rodzimej społeczności naszego regionu i nieodwracalnie ją wzbogaciła w sferze kultury i myśli regionalnej. Dokonania Młodokaszubów nadały kaszubszczyźnie barw, które nigdy nie zblakną

Zrzeszeńcy spotkali się dokładnie o godzinie 19.00 w różnych miejscach spoczynku i upamiętnienia wybitnych przedstawicieli Ruchu Młodokaszubów.

ks. Leon Heyke (1885-1939) ur. w Cierzni k. Wejherowa. Studiował w Pelplinie Fryburgu Badeńskim i Wroclawiu. Należał do Koła Kaszubologów, aktywnie włączając się w ruch młodokaszubski. Służbę kapłańską pełnił w Lignowach, Lubawie, Gdańsku, Chojnicach, Kościerzynie, Chmielnie, Wygodzie i Kartuzach. W latach 1920-1935 perfekt Seminarium Nauczycielskiego w Kościerzynie i katecheta tamtejszego gimnazjum. Wybitny poeta i pisarz kaszubski. Debiutował w „Gryfie” i tworzył aż do śmierci. Jako wybitny pedagog miał ogromny wpływ na kolejne pokolenie inteligencji kaszubskiej, wkraczającej w dorosłe życie w okresie II RP. Zginął w Lesie Szpęgawskim, gdzie jest pochowany, jego symboliczny grób znajduje się też w Kielnie.